Zaaknummer LJN: BH0211

De zaak betreft een familie die een gebruikte auto gekocht hebben zonder garantie.

Voertuig: Ford Windstar, 8 jaar oud met 158.000km op de teller.

Gebrek: Niet concreet gemaakt.

Garantie: Geen garantie.


Na de aankoop is de auto voor controle naar een derde partij gebracht, gespecialiseerd in dit type voertuigen. De verkoper (gedaagde) is door de eiser in een e-mail wisseling op de hoogte gebracht dat er niks goed is aan de auto. Er moet voor duizenden euro's worden gerepareerd en onderhouden. De verkoper biedt geen oplossing en de eiser heeft een lening moeten afsluiten om de auto op te laten knappen.


De eiser wil nu dat de verkoper de gemaakte kosten voor zijn rekening neemt.


Helaas voor de eiser, de zaak is niet gewonnen. Vanwege de volgende punten.


Quote:

Bij de koop van een tweedehands auto is het niet zo dat elke onvolkomenheid daaraan maakt dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt. De koper van een tweedehands auto zal, afhankelijk van de ouderdom, het aantal gereden kilometers en de koopprijs, tot op zekere hoogte rekening moeten houden met het bestaan van mankementen.

Einde quote


Hiernaast heeft de eiser de lijst met herstelwerkzaamheden aangevoerd, opgesteld door het garagebedrijf waar de auto nu staat. De zogenaamde derde partij. De eiser heeft echter niet specifiek per onderdeel beargumenteerd waarom deze dermate ernstig waren dat zij niet aan de overeenkomst voldeden. De eiser had zijn zaak dus beter moeten onderbouwen met bewijsstukken.


De verkoper heeft zijn zaak wel goed voorbereid en heeft kunnen aantonen dat vergelijkbare voertuigen duurder werden aangeboden, waardoor de eiser niet meer kon verwachten van de auto dan normaal wordt geacht.


De verkoper (gedaagde) heeft de zaak gewonnen. De eiser draait op voor de kosten van de rechtsgang.