Zaaknummer LJN: BL6041

De zaak betreft de aankoop van een auto bij een autobedrijf zonder keurmerk.

Voertuig: Smart, 11 jaar oud en een onbekend aantal kilometers op de teller.

Gebrek: Storingen en niet functioneren van het voertuig.

Garantie: Geen vermelding, maar autobedrijf biedt 3 tot 6 maanden.


Nadat het voertuig tot twee maal toe is weggesleept, heeft de eiser geen vertrouwen meer in de auto en het autobedrijf. De eiser heeft maar één dag plezier kunnen hebben van de auto.


De rechter oordeelt dat er bij een auto van 11 jaar oud eerder sprake mag zijn van gebreken, dit is namelijk afgezet tegen het voordeel van een lagere aanschafprijs. Echter, de eiser hoeft niet bedacht te zijn op mankementen binnen 2 dagen na de aankoop. De verkoper heeft de kans gehad om de auto te repareren, maar heeft dit niet voor elkaar gekregen.

De eiser heeft daarom voldoende aannemelijk gemaakt dat de auto niet de eigenschappen bezit die zij mocht verwachten. De eiser is dus gerechtigd om de koopovereenkomst te ontbinden.


De verkoper is veroordeeld tot het terugnemen van de auto en terugbetalen van het volledige aankoopbedrag.