Wie de rechtszaken doorneemt ontdekt dat er een lijn zit in de uitspraken. Echter, een 100% zekerheid is er niet. Dit zijn de conclusies die ik persoonlijk trek.

 

Non-conformiteit. Dit betekent dat het voertuig niet voldoet aan de verwachte eisen ofwel dat het voertuig niet veilig genoeg is om ermee aan het verkeer deel te nemen. Wanneer een auto wordt afgeleverd met een nieuwe APK, dan wordt dit als bewijs gezien van het verkeersveilig zijn van de auto. Bij achterstallig onderhoud of dure reparaties na de aankoop, wordt een beroep op non-conformiteit afgewezen op basis van een verse APK.

Garantie. De rechter neemt de afspraken over die op het koopcontract staan.

Mankementen. Blijkt de auto gebreken te vertonen die niet in de garantie afspraken zijn gedekt, dan is het moeilijk om de reparatiekosten op de verkoper te verhalen. Er wordt gesteld dat tegen het voordeel dat een gebruikte auto minder kost dan een nieuwe auto, het nadeel is dat er een verhoogde kans op mankementen is, welke u op de koop moet toenemen. Een mankement aan een gebruikte auto wordt al snel onder normale slijtage geschaard of het risico dat aan een gebruikte auto kleeft.

Onafhankelijke inspectie. Het wordt de koper van een gebruikte auto zonder garantie zwaar aangerekend als deze geen onafhankelijke keuring heeft laten uitvoeren voorafgaande aan de aankoop. Zeker in combinatie met het ontbreken van de onderhoudshistorie moet een koper bedacht zijn op het risico dat er wordt genomen. Een aankoopkering kan bij instanties als de DEKRA en ANWB, maar ook bij de merkdealer worden uitgevoerd.

Verweer. Voert u verweer, dan moet dit goed onderbouwd zijn en met bewijs worden aangetoond. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan via een keuringsrapport van een autoriteit, zoals de ANWB of DEKRA.

Vervangen van de auto. Een dealer wil als het even kan een ondeugdelijke auto vervangen met een andere auto. Echter, een tweedehands auto is een zogenaamde specieszaak, dit betekent dat er geen identieke vervanging voor is.
Ten tweede is het contact tussen koper en verkoper na een geschil vaak al zover verslechterd, dat een nieuwe deal niet aan te raden is. De verkoper zal het aankoopbedrag moeten terugbetalen.

Onderzoeksplicht. Deze plicht heeft iedere koper van een gebruikte auto. Hoe risicovoller de aankoop is, des te zwaarder de onderzoeksplicht geld. Koopt u een auto zonder garantie of onderhoudshistorie, dan rekent de rechter de beslissing om het niet laten uitvoeren van een onafhankelijke aankoopkeuring de koper zwaar aan.

Mededelingsplicht. Deze plicht heeft de verkoper van een gebruikte auto. Deze moet de klant op de hoogte stellen van alle gebreken die een eenvoudige consument niet kan waarnemen van buitenaf. De mededelingsplicht weegt zwaar, zeker bij de onjuistheid van de kilometerstand. Echter, bij mankementen die voortkomen uit normale slijtage, dan wordt dit al snel gezien als het risico dat kleeft aan een tweedehands auto.

Conclusie

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van rechts-uitspraken, echter zonder tussenkomst van een jurist. Het is dus puur informatief en u kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. De gebruikte uitspraken kunt u wellicht als jurisprudentie gebruiken. Neem echter altijd contact op met instanties als het Juridisch Loket, JuroFoon of rechtsbijstand.< 1 2 3 4 5 6 7