EBD

De afkorting EBD staat voor Electronic Brakeforce Distribution.


Vrij vertaald is dit de Elektronische Remkracht Verdeling. Dit systeem verdeelt de remdruk over de wielen, waarbij er rekening gehouden wordt met de snelheid, wegomstandigheden en de belading van de auto.


Dit systeem werkt altijd in combinatie met het ABS.


Ga naar het overzicht van alle begrippen.