Verkoopprijs

Vul hier in getal en woord het bedrag in dat als verkoopprijs voor het beschreven voertuig is overeengekomen tussen de verkoper en koper.

Wanneer nu de handtekeningen gezet zijn is de koop gesloten en wordt het voertuig op de afgesproken datum overgedragen.