Tijdsduur

Nu de formaliteiten op papier staan moet er nog één onderdeel besproken worden, de duur van de proefrit. Wanneer begint de proefrit (tijd, datum) en wanneer denkt de klant weer terug te zijn. Vul beide data en tijden goed in, want niet iedereen heeft dezelfde ideeën wat betreft de tijdsduur van een proefrit. Zonder een duidelijke afspraak kan een klant een half uur tot een halve dag wegblijven.

 

Nu alle afspraken op papier staan kunnen de handtekeningen gezet worden en kan de proefrit beginnen.