Recht

De Nederlandse rechtspraak is sterk afhankelijk van ingebracht bewijs, argumentatie en jurisprudentie. Met andere woorden, geen rechtszaak is gelijk. Iedere zaak zal daarom van geval tot geval worden behandeld, waardoor het nooit vooraf vaststaat wie gelijk zal krijgen. Afhankelijk van één enkel detail kan er gewonnen of verloren worden.

 

Zoekt u op internet naar consumentenbescherming of een soort van wettelijke garantie dan kunt u in de rechtszaal nog voor verrassingen komen te staan. Heeft u een gebrekkige tweedehands auto gekocht zonder garantie of blijkt achteraf dat de kilometerstand niet klopt? Dan is een rechtszaak vaak de enige manier om de verkoper tot de orde te roepen, maar weet u wel zeker dat u het recht aan uw zijde heeft?

De website: www.rechtspraak.nl, bevat een database met rechtszaken. De argumentatie van zowel de eiser als de gedaagde en de uitspraken van de rechter staan hier per zaak beschreven. Wie de moeite neemt om zaken door te nemen die betrekking hebben op geschillen in de autohandel, krijgt een goed beeld van de haalbaarheid van een rechtszaak.


In de volgende paragrafen van dit artikel wordt op basis van een greep uit deze database besproken wat de doorslag heeft gegeven in verschillende rechtszaken. Het betreffen voornamelijk zaken tussen consumenten en autobedrijven zonder keurmerk. De garantie die geboden wordt is minimaal, de gebreken zijn ernstig.

De volledig uitgeschreven tekst van een rechtszaak is gelinkt aan het zaaknummer.

 

Aan het einde van dit artikel treft u de conclusies die ik aan de hand van de besproken zaken heb getrokken. Deze conclusies bevatten ook uitleg van het vakjargon die in de stukken wordt gebruikt.