13.
Deze garantie geldt uitsluitend indien BOVAG garantie is afgegeven door een bij BOVAG aangesloten autobedrijf voor een auto, waarvan de koopprijs tenminste bedraagt: 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.

14.
De garantiepas mag niet worden aangevuld of gewijzigd. Deze garantiebepalingen zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond in het kader van de Coordinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad. BOVAG zal deze garantiebepalingen niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met deze organisaties.


AANVULLING INDIEN GARANTIE VERLENGD TOT 12 MAANDEN

In aansluiting op het door de verkoper aan de koper verstrekte BOVAG Garantiebewijs van 6 maanden, waarvan de koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen, wordt deze garantie onder dezelfde voorwaarden met een periode van 6 maanden verlengd en geldt binnen deze periode een maximum van 20.000 kilometer na aflevering. De garantie geldt voor de koper en niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten van de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde onverlet gelaten.

AANVULLING INDIEN GARANTIE VERLENGD TOT 24 MAANDEN

In aansluiting op het door de verkoper aan de koper verstrekte BOVAG Garantiebewijs van 6 maanden, waarvan de koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen, wordt deze garantie onder dezelfde voorwaarden met een periode van 18 maanden verlengd en geldt binnen deze periode tot een maximum van 40.000 kilometer na aflevering. De garantie geldt voor de koper en niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.


Versie februari 2011

Samenvatting

Bij de aankoop van een auto met Bovaggarantie krijgt u 6 maanden garantie, welke alleen geld voor de persoon die de auto heeft aangekocht. Verder moet koper en verkoper zich houden aan de voorwaarden die hier boven zijn beschreven. In het kort komt het er op neer dat:
De gebruikelijke onderhoudsbeurten voor uw eigen rekening zijn, mits deze niet voortvloeien uit een gebrekkige afleveringsbeurt (zie paragraaf 3-4-5). Wilt u aanspraak maken op de garantie dan moet u zich tot de verkoper wenden. Is het noodzakelijk dat de auto ter plekke gerepareerd moet worden, zorg er dan voor dat dit in een bij de Bovag aangesloten bedrijf gebeurd (zie paragraaf 6). Verder heeft u ook geen garantie op schade aan personen, accessoires en zaken die als gevolg van een defect aan uw auto zijn ontstaan (zie paragraaf 7-8). Heeft u klachten over de uitvoering van de garantiewerkzaamheden dan gaat u eerst naar uw verkoper, biedt deze geen oplossing dan kunt u de Bovag aanschrijven (zie paragraaf 9). Is de bemiddelingspoging niet gelukt dan kunt u de Geschillencommissie Auto aanschrijven, let er wel op dat u binnen de gestelde termijn stappen onderneemt (zie paragraaf 10). Is er een bindende uitspraak gedaan welke niet door de verkoper wordt nagekomen dan zal de Bovag u tot een maximum van 910 euro uitkeren en het resterende bedrag via de rechter voor u opeisen (zie paragraaf 11-12). Let er wel op dat het aankoop bedrag van de auto minimaal 4500 euro of meer dan 35% van de catalogusprijs is, anders heeft u geen Bovaggarantie (zie paragraaf 13).

Conclusie

Koopt u een auto bij een bedrijf dat aangesloten is bij de Bovag en voldoet de auto aan een aantal eisen dan heeft u recht op 6 maanden Bovaggarantie. Deze garantie geeft u de zekerheid dat u er niet alleen voor staat wanneer u een geschil met de verkoper heeft. Mocht u het dan toch niet eens worden met de verkoper dan kunt u de Bovag inschakelen. De Bovag bemiddeld dan tussen u en de verkoper. Zorg er echter wel voor dat u zelf het initiatief neemt en een termijn instelt waarin u de klacht afgehandeld wilt hebben. Laat u het geschil namelijk te lang voortduren dan verspeelt u uw rechten en draait u zelf voor de kosten op.

< 1 2 3