BPM als doorlopende post

De BPM is voor de belasting een doorlopende post en hier bent u dan ook geen omzetbelasting (BTW) over verschuldigd. Het BPM bedrag mag u dan ook van de verkoopprijs aftrekken alvorens u de omzetbelasting berekent. Omdat de BPM geen constante waarde heeft moet u berekenen hoeveel euro er nog aan BPM op de waarde van de auto zit. Op het moment van de aanschaf is dit 100% en na krap 25 jaar is het gehele BPM bedrag afgeschreven.

 

Om achter het actuele BPM bedrag te komen moet u het oorspronkelijke BPM bedrag verminderen met de tijd wanneer de auto op kenteken gezet was. Hiervoor heeft de Belastingdienst een afschrijvingstabel opgesteld die u hieronder in tabel 1 kunt vinden. Het oorspronkelijke BPM bedrag, dat terug te vinden is op het kentekenbewijs Deel 1, vermindert u nu met het aantal procent dat voor de betreffende periode in de tabel is weergegeven.

 

Voorbeeld

Een nieuwe personenauto met een consumentenprijs van €14.880 ex BTW, inclusief 2.980 BPM, is op 17 april 2006 door een ondernemer in gebruik genomen. Op 17 januari 2009 koopt deze ondernemer een nieuwe auto en verkoopt zijn in 2006 aangekochte auto voor €12.000. Deze auto is nu dus 2 jaar en 9 maanden oud.

 

In de prijs van deze auto (die tussen de 2,5 jaar en 3,5 jaar geleden in gebruik is genomen) wordt nog geacht een bedrag aan BPM te zijn inbegrepen. Deze moet eerst met dit bedrag worden verrekend alvorens de BTW afdracht kan worden berekend.

 

Volgens het onderstaande schema wordt het oorspronkelijke BPM bedrag met 47% verminderd. Dit percentage wordt nu nog eens verhoogd, omdat de auto 3 maanden ouder is dan de 2 jaar en 6 maanden waar deze tabel vanuit gaat. Per maand wordt er 0,833% bijgeteld.

 

Dit houdt in, €2.980 minus (47% + (3 maal 0,833)) = €2.980 minus 49,5% = €1.505

 

Deze ondernemer is wegens de verkoop van de gebruikte personenauto aan omzetbelasting verschuldigd:

 

19/119 x (€12.000 - €1505) = €1675

 

 

Vermindering
Bij gebruik Percentage
0%
4%
10%
15%
24%
37%
47%
57%
66%
72%
77%
82%
86%
90%
Korter dan 1 maand
1 tot 3 maanden
3 tot 5 maanden
5 tot 9 maanden
9 tot 1,5 jaar
1,5 tot 2,5 jaar
2,5 tot 3,5 jaar
3,5 tot 4,5 jaar
4,5 tot 5,5 jaar
5,5 tot 6,5 jaar
6,5 tot 7,5 jaar
7,5 tot 8,5 jaar
8,5 tot 9,5 jaar
9,5 jaar of langer

4%
3%
2,5%
2,25%
1,444%
0,833%
0,833%
0,75%
0,5%
0,416%
0,416%
0,333%
0,333%
0,083%

Tabel 1: Bron, Ministerie van Financiën

Conclusie

Koopt u particulier een occasion dan maakt het niet uit of het een Marge of BTW auto is. Koopt u de auto zakelijk en wilt u de betaalde BTW terugvorderen, dan moet u een BTW auto kopen.

 

Verkoopt u uw zakelijk aangeschafte auto zelf? Dan heeft u de keuze om de auto volgens de Marge- of BTW-regeling te factureren. De keuze voor één van beide is afhankelijk van uw afnemer: zakelijk of particulier.< 1 2 3 4