Alternatieve brandstof

Posted by: webmaster on 05 december 2010

Verreweg de meeste auto's rijden op diesel of benzine met als goede derde LPG. Alternatieve brandstoffen zijn echter in opkomst. Alhoewel ze vaak nog slecht verkrijgbaar zijn, komt hier langzamerhand verandering in. Zo is aardgas (CNG) en BioDiesel steeds beter te vinden. De nieuwe brandstoffen richten zich voornamelijk op duurzaamheid, zowel in het terugdringen van de schadelijke uitstoot als het oplossen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

 

Korte termijn

De oplossing ligt op de korte termijn bij biobrandstoffen. Biobrandstoffen, zoals ethanol en biodiesel worden gemaakt uit plantaardige en dierlijke vetten. De grondstoffen voor biobrandstof zijn dus niet gebonden aan een eindige voorraad, zoals de fossiele brandstoffen dat wel zijn.

Het grote nadeel van biobrandstof is de grote hoeveelheid landbouwgrond en natuurgebied dat geofferd moet worden voor het verbouwen van gewassen voor de productie.

 

Lange termijn

De lange termijn oplossing ligt bij elektrisch rijden en waterstof. Wanneer deze brandstoffen duurzaam worden opgewekt is de bron onuitputtelijk mét het grote voordeel dat er geen schadelijke uitstoot vrijkomt tijdens het gebruik.

Het nadeel van waterstof en elektrisch rijden ligt momenteel bij de techniek. Deze is nog niet ver genoeg ontwikkeld om een serieus alternatief te zijn. Hiernaast is voor beide brandstoffen veel elektriciteit nodig. Pas wanneer deze elektriciteit op een schone en duurzame manier wordt opgewekt (wind-, water-, zonne-energie), zal het een echt alternatief zijn voor de toekomst.

De oplossing?


De enige brandstof die nu een echt alternatief biedt is biogas. Het bestaat voor het grootste deel uit methaan dat vrijkomt bij de veeteelt en afvalverwerking. Methaan is 20 maal schadelijker dan CO2, waardoor het milieu gespaard wordt op het moment dat het afgevangen wordt. De techniek van het rijden op biogas is gelijk aan die van aardgas. Rijden op aardgas is een doorontwikkelde techniek, welke al decennia in de praktijk wordt toegepast.

Voordelen?

De alternatieve brandstoffen richten zich dus vooral op duurzaamheid en milieubelasting. Aan deze mogelijke voordelen kleven echter ook nadelen. U moet dan denken aan de verkrijgbaarheid van de brandstof, brandstoftank, literprijs en de vraag: Is het werkelijk een milieuvriendelijke brandstof, zowel tijdens het opwekken, transport als gebruik.

 

De opslag van alternatieve brandstoffen, zoals aardgas (CNG / LNG) en waterstof behoeven speciale tanks. Deze tanks nemen veel ruimte in, hebben een hoog eigen gewicht en zijn simpelweg duurder dan een standaard vloeistoftank voor benzine en diesel.

De alternatieve brandstoffen, zoals biodiesel en ethanol hebben een hoge prijs per liter én een lagere energiewaarde dan normale diesel en benzine. Dus buiten de hogere literprijs ligt het verbruik ook nog eens hoger.

 

Schaft u een auto op een alternatieve brandstof aan, onderzoek dan vooraf hoeveel punten er zijn waar u deze brandstof kunt tanken. Maar ook wat de mogelijkheden zijn om in noodgevallen conventionele brandstof te tanken. Het is bij schaars te vinden brandstoffen zeker aan te raden om gebruik te maken van een navigatiesysteem waar alle tankpunten in voorgeprogrammeerd staan.