APK vs Verkeersveiligheid

Posted by: webmaster on 08 juli 2007

Nou, afgelopen week kwam de regen met bakken uit de hemel. U als autorijdend Nederland moet dit natuurlijk ook gemerkt hebben op de snelweg. Lange files en op plekken waar doorgereden kon worden was het oppassen geblazen voor het fenomeen: Aquaplaning.

 

Deze vorm van glijden over een dun filmpje van water (dat vaak veroorzaakt wordt door spoorvorming in combinatie met een gladde band) wordt gelukkig tot een minimum beperkt door de oplettende overheid die ons tegen wil en dank behoedt voor het rijden in een onveilige auto dankzij de APK keuring.

 

Maar daar gaat verandering in komen. Want deze regering heeft het briljante idee om iedereen geld te laten besparen door de frequentie van deze keuring te verlagen. Nou ja, iedereen... alleen de eigenaren van een benzineauto. En dan praten we maar over een reductie van 3 keuringen in 5 jaar. Maar goed, het is het gebaar dat telt en als de overheid ons (als benzinerijders) een besparing kan geven dan zal ik niet zeuren.

 

De vraag is echter: Snijdt de regering met al zijn goede bedoelingen ons niet in de vingers?


Want! De APK keuring is in het leven geroepen om jaarlijks te controleren of het Nederlandse wagenpark ouder dan 3 jaar nog aan de wettelijke eisen wat betreft milieu en veiligheid voldoet.

 

Het nieuwe systeem houdt in dat een benzineauto overstapt van de huidige APK frequentie (3-1-1-1) naar het nieuwe (4-2-2-1) systeem.

 

Nu vraagt u zich als diesel of LPG rijder natuurlijk af: Waarom profiteer ik hier niet van? Dat ligt aan de afkeurstatistieken van de RDW. Volgens deze cijfers worden er gemiddeld meer LPG- en dieselauto's afgekeurd tijdens de eerste APK keuring dan benzinauto's. Het verschil ligt zo'n 5 procent hoger. 10 procent afkeur voor de benzineauto's en 15 procent gemiddeld voor de LPG en diesel modellen. Dus volgens de ambtenaren kan de frequentie van de benzineauto's wel omlaag. Je kan het vergelijken met de manier waarop er tegenwoordig les wordt gegeven: We maken van de slechtste leerling de norm, waaraan de gemiddelde en slimme leerling zich moeten aanpassen. In plaats van veiliger wordt het wagenpark dus onveiliger.

 

In dit systeem zal het percentage APK afgekeurde benzineauto's die volgens het huidige systeem in het derde levensjaar vallen opgeteld worden bij die van het vierde waarin de toekomstige eerste APK valt. Met als uitkomst dat er in het nieuwe systeem ruim 60.000 onveilige auto's extra met 120km per uur aan u voorbij razen op snelweg, waar zij al aquaplanend de nodige ongelukken kunnen veroorzaken.

 

Gelukkig heeft de minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings zich goed ingelezen en wordt zijn beslissing naar eigen zeggen ondersteund door een rapport gefinancierd door de Europese Commissie. Omdat ik niets begrijp van deze beslissing heb ik eens de moeite genomen om de management samenvatting van dit rapport door te lezen. Ik weet niet welk rapport Camiel heeft gehad, maar op basis van hetgeen dat ik te lezen krijg zou ik niet de frequentie van de APK terugbrengen. Sterker nog, ik zou het eisenpakket uitbreiden naar de maatstaven van de moderne auto met zijn elektronische hulpsystemen en de controle op het ontduiken van de keuring verscherpen!

 

Nu hoor ik u denken: Op basis van deze informatie staan die paar tientjes niet in verhouding tot de verkeersveiligheid.

 

Maar dat was natuurlijk helemaal niet de insteek van Camiel. Deze regering wil zich namelijk populair maken bij de bevolking en als dat kan door op kosten van de Nederlandse garagebedrijven en ten kosten van de openbare veiligheid een paar tientjes op jaarbasis weg te geven dan wordt dat natuurlijk niet nagelaten.

 

Tja, wat u nu met deze informatie moet? Misschien is de boodschap wel dat niets is dat het lijkt. Dat u maar weet wat voor een oppervlakkige politici er nu in de regering zitten. Ze proberen uw stem te kopen voor een paar tientjes ten koste van de verkeersveiligheid... hoe goedkoop.